73season
Coming soon
July
18 Wed
18 Wed
Wed
, 19:00
Large hall
19:00
STARRING Anna Odintsova, Roman Polkovnikov, Denis Golov
ballet in two acts, four scenes
music by Pyotr Tchaikovsky
choreography by Marius Petipa, Lev Ivanov revised byKonstantinSergeyev, IgorZelensky
Odette-Odile Anna Odintsova
Prince Siegfried Roman Polkovnikov
Rothbart Denis Golov
Conductor Evgeny Volynsky
Large hall
No tickets
19 Thu
19 Thu
Thu
, 19:00
Large hall
19:00
STARRING Olga Grishenkova, Alexey Tyutyunnik, Mikhail Lifentsev
ballet in two acts, four scenes
music by Pyotr Tchaikovsky
choreography by Marius Petipa, Lev Ivanov revised byKonstantinSergeyev, IgorZelensky
Odette-Odile Olga Grishenkova
Prince Siegfried Alexey Tyutyunnik
Rothbart Mikhail Lifentsev
Conductor Evgeny Volynsky
Large hall
No tickets

Thu
, 19:00
Isidor Zak Hall
19:00
Premiere
Isidor Zak Hall
No tickets
20 Fri
20 Fri
Fri
, 19:00
Large hall
19:00
STARRING Mikhail Lifentsev, Anna Germizeeva, Evgeny Basalyuk, Nikita Ksenofontov, Anna Zharova
ballet in 2 acts
music by Adolphe Adam
Large hall
Buy Tickets
21 Sat
21 Sat
Sat
, 19:00
Large hall
19:00
Close of the opera season
STARRING Nadezhda Nesterova, Vladimir Kuchin, Pavel Yankovsky, Alexey Laushkin, Olga Kolobova
opera taste-off
music by Gaetano Donizetti
production by Vyacheslav Starodubtsev
Adina Nadezhda Nesterova
Nemorino Vladimir Kuchin
Belcore Pavel Yankovsky
Dulcamara Alexey Laushkin
Giannetta Olga Kolobova
Conductor Dmitri Jurowski
Large hall
Buy Tickets
23 Mon
23 Mon
Mon
, 19:00
Large hall
19:00
STARRING Ivan Vasiliev, Anna Zharova, Mikhail Lifentsev, Anna Odintsova
ballet in three acts
music by Aram Khachaturian
choreography by Yury Grigorovich
Large hall
Buy Tickets
24 Tue
24 Tue
Tue
, 19:00
Large hall
19:00
Premiere
|
STARRING Denis Matvienko, Natalia Ershova, Arno-Stin Tsembengoy, Maxim Grishenkov, Roman Polkovnikov, Evgeny Basalyuk, Olga Grishenkova, Ekaterina Likhova, Anna Odintsova
one-act ballet
Large hall
Buy Tickets
25 Wed
25 Wed
Wed
, 19:00
Large hall
19:00
Premiere
|
STARRING Ivan Vasiliev, Anastasia Lifentseva, Olga Grishenkova
ballet in three acts
music by Sergey Prokofiev
Large hall
Buy Tickets
26 Thu
26 Thu
Thu
, 19:00
Large hall
19:00
Premiere
|
STARRING Evgeny Basalyuk, Ekaterina Likhova, Ksenia Rusina, Anna Odintsova
ballet in three acts
music by Sergey Prokofiev
Prince Evgeny Basalyuk (debut)
Cinderella Ekaterina Likhova (debut)
Stepmother Ksenia Rusina
Fairy Anna Odintsova
Conductor Karen Durgaryan
Large hall
Buy Tickets
27 Fri
27 Fri
Fri
, 19:00
Large hall
19:00
Premiere
|
Close of the ballet season
STARRING Victor Lebedev, Anastasia Soboleva, Ksenia Rusina, Olga Grishenkova
ballet in three acts
music by Sergey Prokofiev
Large hall
Buy Tickets
September
13 Thu
13 Thu
Thu
, 19:00
Large hall
19:00
ballet in three acts
music by Sergey Prokofiev
Large hall
Buy Tickets
14 Fri
14 Fri
Fri
, 19:00
Large hall
19:00
ballet in three acts
music by Sergey Prokofiev
Large hall
Buy Tickets
15 Sat
15 Sat
Sat
, 13:00
Large hall
13:00
ballet in three acts
music by Sergey Prokofiev
Large hall
Buy Tickets
22 Sat
22 Sat
Sat
, 19:00
Large hall
19:00
Premiere
ballet in three acts
music by Léo Delibes
Large hall
Buy Tickets
23 Sun
23 Sun
Sun
, 13:00
Large hall
13:00
Premiere
ballet in three acts
music by Léo Delibes
Large hall
Buy Tickets

Sun
, 19:00
Large hall
19:00
Premiere
ballet in three acts
music by Léo Delibes
Large hall
Buy Tickets
25 Tue
25 Tue
Tue
, 19:00
Large hall
19:00
STARRING René Pape
opera with comments in two acts
music by Modest Mussorgsky
production by Dmitry Belov
Boris Godunov René Pape
Large hall
Buy Tickets
26 Wed
26 Wed
Wed
, 19:00
Large hall
19:00
ballet in 3 acts with a prologue
music by Ludwig Minkus
Large hall
Buy Tickets
27 Thu
27 Thu
Thu
, 19:00
Large hall
19:00
Subscription
Premiere
one-act ballet
Large hall
Buy Tickets
28 Fri
28 Fri
Fri
, 19:00
Large hall
19:00
ballet in 3 acts
music by Sergey Prokofiev
choreography by Oleg Vinogradov
Large hall
Buy Tickets
mon
tue
wed
thu
fri
sat
sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 Wed
Wed
, 19:00,
Large hall
STARRING Anna Odintsova, Roman Polkovnikov, Denis Golov
19:00
Large hall
No tickets
19 Thu
Thu
, 19:00,
Large hall
STARRING Olga Grishenkova, Alexey Tyutyunnik, Mikhail Lifentsev
19:00
Large hall
No tickets

Premiere
19:00
Isidor Zak Hall
No tickets
20 Fri
Fri
, 19:00,
Large hall
STARRING Mikhail Lifentsev, Anna Germizeeva, Evgeny Basalyuk, Nikita Ksenofontov, Anna Zharova
21 Sat
Sat
, 19:00,
Large hall
Close of the opera season
STARRING Nadezhda Nesterova, Vladimir Kuchin, Pavel Yankovsky, Alexey Laushkin, Olga Kolobova
22
23 Mon
Mon
, 19:00,
Large hall
STARRING Ivan Vasiliev, Anna Zharova, Mikhail Lifentsev, Anna Odintsova
19:00
Large hall
Buy Tickets
24 Tue
Tue
, 19:00,
Large hall
Premiere
|
STARRING Denis Matvienko, Natalia Ershova, Arno-Stin Tsembengoy, Maxim Grishenkov, Roman Polkovnikov, Evgeny Basalyuk, Olga Grishenkova, Ekaterina Likhova, Anna Odintsova
25 Wed
Wed
, 19:00,
Large hall
Premiere
|
STARRING Ivan Vasiliev, Anastasia Lifentseva, Olga Grishenkova
26 Thu
Thu
, 19:00,
Large hall
Premiere
|
STARRING Evgeny Basalyuk, Ekaterina Likhova, Ksenia Rusina, Anna Odintsova
27 Fri
Fri
, 19:00,
Large hall
Premiere
|
Close of the ballet season
STARRING Victor Lebedev, Anastasia Soboleva, Ksenia Rusina, Olga Grishenkova
28
29
30
31
Thu
Thu
, 19:00,
Large hall
Fri
Fri
, 19:00,
Large hall
Sat
Sat
, 13:00,
Large hall
Sat
Sat
, 19:00,
Large hall
Premiere
19:00
Large hall
Buy Tickets
Sun
Sun
, 13:00,
Large hall
Premiere
13:00
Large hall
Buy Tickets

Premiere
19:00
Large hall
Buy Tickets
Tue
Tue
, 19:00,
Large hall
STARRING René Pape
Wed
Wed
, 19:00,
Large hall
Thu
Thu
, 19:00,
Large hall
Subscription
Premiere
Fri
Fri
, 19:00,
Large hall